Skip to content

El supercomputador més potent del món, en construcció

December 1, 2011

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), centre de recerca vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC), representa Espanya en la coordinació del projecte Mont-Blanc, destinat a crear el supercomputador amb la capacitat més gran de càlcul i amb consum energètic més baix del món. El principal objectiu del projecte europeu Mont-Blanc, de tres anys de durada, és dissenyar un supercomputador basat en la tecnologia de baix consum emprada actualment en tauletes i telefonia mòbil.

Amb la tecnologia de baix consum, els investigadors pretenen dissenyar un computador de prestacions idèntiques, però amb un consum energètic entre 4 i 10 vegades menor.

“En els sistemes actuals, el processador consumeix la major part de la potència. Per contra, al Mont-Blanc integrarem tecnologia de baix consum d’ARM i acceleradors dissenyats per a dispositius mòbils per desenvolupar una nova classe de supercomputador, igual de potent, però molt més eficient en l’ús d’energia”, afirma Àlex Ramírez, responsable del projecte Mont-Blanc.

En aquest projecte, finançat per la UE amb 8,11 milions d’euros per als tres anys, hi figuren empreses europees líders en el sector tecnològic, com Bull, ARM i Gnodal, i els centres de supercomputació de més pes d’Europa: Jülich i LRZ (Alemanya), CNRS i GENCI (França), CINECA (Itàlia) i BSC-CNS (Espanya).

http://www.lamalla.cat/digitals/article?id=1003310